November 30, 2012

ASML Graduation Award

The Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen has awarded me the ASML Graduation Award for Mathematics. It is one of several awards for students in exact sciences, and these awards are called the Jong Talent Prijzen. At the ceremony, I also presented my work to a broad audience.

Presentation at the ceremony for the Jong Talent Prijzen by Jaron Sanders
Presentation at the ceremony for the Jong Talent Prijzen by Jaron Sanders

What is this Graduation Award?

The ASML Graduation Award for Mathematics is part of the Jong TAlent Prijzen. Here is quote taken from KHMW’s website that describe the Jong Talent Prijzen:

De Hollandsche Maatschappij Prijzen voor Jong Talent worden jaarlijks toegekend ter bevordering van het wetenschappelijk onderwijs in de technische en exacte vakken. [De] AFSTUDEERPRIJZEN, [zijn] ter bekroning van uitzonderlijke studieresultaten (masterscriptie of onderzoeksverslag) aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs.

Looking for more?

Head on over to My Resume for an overview of my experience and qualifications.